09 december 2017 / 10e Yoo Sin toernooi te Nijmegen.

10e Yoo Sin toernooi. Trots op de mannen.

Print